Privacyverklaring

Versie 0.1 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten/diensten van Nikki Pommer.

Contactgegevens

Boonhof 15

4841RD Prinsenbeek

www.nikkipommer.nl

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/nikki-pommer-shop/

Nikki Pommer is verantwoordelijk voor toepassing van deze wet. Zij is te bereiken via hey@nikkipommer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nikki Pommer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Skypenaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamel over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hey@nikkipommer.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nikki Pommer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen, skypen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren
 • Nikki Pommer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nikki Pommer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nikki Pommer) tussen zit. Nikki Pommer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 en Libre Office om onze administratie te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nikki Pommer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën voor persoonsgegevens:

 • Personalia tot afzeggen nieuwsbrief en/of wettelijk bewaartermijn
 • Adres tot afzeggen nieuwsbrief en/of wettelijk bewaartermijn/of uw verzoek
 • Telefoonnummer tot 7 jaar na afspraak of op uw verzoek
 • E-mail tot 7 jaar na afspraak of op uw verzoek
 • E-mail in combinatie met IP-adres als reactie op blog of gastenboek op uw verzoek

Delen van persoonsgegevens met derden 

Nikki Pommer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nikki Pommer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer je mij een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat ik deze berichten bewaar. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van mijn hostingpartij, of een eigen beveiligde server.

Wanneer je een reactie plaatst op één van mijn blogs van deze website of een bericht in het gastenboek van de webshop schrijft zullen jouw naam en e-mail gevraagd worden. Jouw e-mailadres en IP-adres zullen alleen zichtbaar zijn voor de beheerders en zijn veilig opgeslagen op de server van mijn hostingpartij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nikki Pommer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browswer verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nikki Pommer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hey@nikkipommer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Nikki Pommer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Nikki Pommer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact op via hey@nikkipommer.nl.

Ik controleer met regelmaat of ik aan dit privacybeleid voldoe. Omdat eventuele aanpassingen aan de website of webshop kunnen leiden tot een verandering van de privacyverklaring, daarom is het raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.